For-/aflevering

Forafleveringen afholdes gerne 10 til 14 arbejdsdage, inden den endelige aflevering. På afleveringsdagen, er det at foretrække, at langt de fleste fejl og mangler allerede er udbedret.
Ved forafleveringen, funktionstestes alle tekniske installationer så vidt muligt og alle evt. tilvalg kontrolleres i henhold til materialevalgslisten.

Der udføres kontrol af malerarbejdet og hakker, ridser og skrammer på alle overflader markeres og noteres på mangellisten. Fald på gulve i badeværelser og generel byggeteknisk gennemgang udføres, således mangellisten kan minimeres frem mod afleveringen.
Det er derfor vigtigt at forafleveringen afholdes på et tidspunkt som er hensigtsmæssigt og ikke før de store linjer er på plads.

Ved den endelige aflevering, tages der udgangspunkt i mangellisten fra forafleveringen. De før registrerede fejl og mangler, fjernes fra listen hvis de er udbedret tilfredsstillende og nye observationer tilføjes afleveringsprotokollen.
Afleveringsprotokollen er det juridisk bindende dokument, som ved enighed underskrives af bygherre og byggeleder.
Herefter udbedres fejl og mangler efter aftalegrundlaget, som typisk er 8 uger fra afleveringsdagen, hvis ikke andet kontraktuelt er aftalt.